Vestlidalen BS, Oslo

Montering av Aiphone dørtelefon i 17 oppganger , 186 leiligheter. Brikkerleser integrert i tablåene.

Vestlidalen BS