Vi leverer nøkkel/lås systemer fra EVVA og DORMAKABA

Et låssystem er alt fra én dør med én nøkkel til flere hundre nøkkelvarianter til hundrevis av dører, men prinsippet er det samme.
Alle nøkler kan leveres med kopisperre slik at du som kunde har full kontroll på antall nøkler i systemet sitt og nøkler kun produseres etter bestilling fra systemeier.


Å velge et patentert låssystem eller ikke handler om å satse på eller droppe sikkerheten for bygget du har ansvaret for. Har du ett gammelt låssystem som ikke er patentert kan nøkkelen kopieres hos "nøkkelfilern på hjørnet"


Et patentert låssystem betyr at nøklene er beskyttet mot uautorisert kopiering i en angitt periode. Et ikke-patentert låssystem har i seg selv like sikre låser, men hvem som helst kan kopiere og distribuere nøkler.


Dermed går det et tydelig skille i sikkerhetsnivået mellom disse systemene.


Hvis en nøkkel til et patentert system går tapt, må eieren henvende seg til en låsesmed for å bestille en kopi ved å dokumentere sitt eierskap til låssystemet.


Ønsker du å bestille nøkkel kontakt styret i sameiet ditt slik at de kan fylle ut nøkkelbestillingskjema. (link over)