Adgangskontroll

I mange tilfeller vil kravene til dynamikk, kontroll og høyere sikkerhet føre til at tradisjonelle låssystemer ikke strekker til. Elektronisk adgangskontroll åpner for full frihet og trygghet med dynamisk, levende låsplan, fullstendig nøkkelkontroll og høy sikkerhet.

Vi leverer to typer adgangssystemer.

Salto er ett mye brukt offline system hvor man ikke har behov for pc tilkoblet.

AXEMA tilbyr samme løsninger men har i tillegg ett port tablå med integrert leser og grafisk display.

Salto brosjyre

Begge systemene tilbyr:

  • Full fleksibilitet
  • Høyt fokus på sikkerhet, til ALLE dører
  • Enkel administrasjon
  • Lavere kostnader pr dør
  • Fullstendig nøkkelkontroll